„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia w EUST: 

Architektura i urbanistyka

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Body Fitness i Kosmetologia

Budownictwo drogowe

Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo

Dietetyka i zdrowie

Elektroradiologia

Gastronomia i dietetyka

Grafika komputerowa

Inspekcja sanitarna i epidemiologia

Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe

Odnowa biologiczna

Oligofrenopedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika

Przedstawiciel medyczny

Przygotowanie pedagogiczne

Ratownictwo medyczne

Ratownik medyczny

Specjalista terapii uzależnień

Wczesne nauczanie języka obcego

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie

Zdrowie publiczne

DEBATA EMERYTALNA na temat „Aktualne problemy systemu emerytalnego”

DEBATA EMERYTALNA na temat „Aktualne problemy systemu emerytalnego" odbyła się w dniu 9 września 2016 r. w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Współorganizatorami Debaty zorganizowanej z inicjatywy ZUS w ramach Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki różnorodności byli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Radom, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Gości przywitał oraz otworzył debatę dyr. O/ZUS Radom dyr. Andrzej Januszewicz. Jednym z zaproszonych gości był dr Antoni Kolek- dyr. Gabinetu Prezesa ZUS. Wprowadzenie i dyskusję moderowała rektor dr Maria Pierzchalska (EUST), paneliści przedstawili następujące zagadnienia : prof. dr hab. Adam Kurzynowski ( SGH, EUST) –„Uwarunkowania demograficzne a zagrożenia dla systemu emerytalnego", dr Maria Pierzchalska (EUST) „Ocena reformy systemu emerytalnego, dr Krzysztof Orzechowski (UTH) „Sposoby finansowania systemu emerytalnego, prof. dr hab. Kazimierz Ortyński (UTH) „III filar : być albo nie być".

Uczestnicy debaty, którymi byli przedstawiciele związków zawodowych, przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze społeczni i zainteresowani mieszkańcy regionu radomskiego z dużym ożywieniem prowadzili dyskusję, która wniosła wiele propozycji zmian w systemie emerytalnym i oryginalnych wniosków, np. wprowadzenia emerytury obywatelskiej.

Całość materiałów z debaty zostanie wydana przez EUST jako pozycja książkowa.
W dniu 28.09.2016 r. odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie debata podsumuwująca cykl debat z udziałem przedstawicieli świata nauki i samorządowców.[oprac. mp.].

 

Dla naszych absolwentów studia II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne 
200 zł taniej 

Uwaga studenci
W trakcie studiów na kierunku budownictwo wyjazd studyjny do
Ekowioski w Irlandii.

 

Część zajęć realizowana e - learningowo

Możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy!

Wykład Rektor EUST w UTW

Opublikowano: 14 październik 2016

W dniu 11.10.2016 Rektor dr Maria Pierzchalska wygłosiła wykład na temat:"Trzeci wiek a aktywność społeczna" na Inauguracji Roku Akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lipsku. Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna sprawuje partonat naukowy w UTW w Lipsku

Czytaj więcej...
 

Konsultacje o przyszłości emerytur

Opublikowano: 28 wrzesień 2016

Konsultacje o przyszłości emerytur
Rozmowa z dr Marią Pierzchalską, Rektorem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Chyba nie przypadkowo logo EUST znajduje się na czołowym miejscu w materiałach promujących debatę pt. Aktualne problemy systemu emerytalnego, której Pani Rektor przewodniczyła i była jej gospodarzem?
– Radom był jednym z 22. Oddziałów ZUS w Polsce, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych z własnej inicjatywy organizuje konsultacje w tej formule. Moją uczelnię poproszono o merytoryczny współudział w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu. Dlatego debatę otwieraliśmy i prezentowali jej uczestników razem z Andrzejem Januszewskim, dyrektorem Oddziału ZUS w Radomiu. Na wstępie przybliżył on uczestnikom cel organizowanych debat, jako swoistych konsultacji, których efektem ma być sporządzenie przez Radę Ministrów białej księgi z rekomendacjami i planem wprowadzenia niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

Czytaj więcej...
 

Miejsce systemu emerytalno-rentowego w zabezpieczeniu społecznym w Polsce

Opublikowano: 08 sierpień 2016

"Miejsce systemu emerytalno-rentowego w zabezpieczeniu społecznym w Polsce" dr Maria Pierzchalska J.M. Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno - Technicznej w Radomiu
Celem niniejszej pracy jest ustalenie, jak kształtuje się egzystencja życiowa ludzi po przejściu na emeryturę.

zmiany w sytuacji bytowej

Czytaj więcej...
 

Patronat Naukowy

kopernik_ilza logo ZSSIH logo_IX_LO

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

Uczelnia Wyższa Roku 2014

0 0 godłouczelniawyższa

TELC schwarz

logo

erasmus

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
Wydział Nauk Społeczno-Medycznych.
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa,
tel.: 22-299-58-41, 22-490-36-55, 696-086-465, 784-910-547
www.eust.pl  dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com